กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณซอยแพมิตรขนอม (เก่า)_09/11/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณซอยแพมิตรขนอม (เก่า)_09/11/61

กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณซอยแพมิตรขนอม (เก่า)_09/11/61

กปภ.สาขาขนอม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 110 มม. บริเวณซอยแพมิตรขนอม (เก่า) อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยแพมิตรขนอม (เก่า) อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 09/11/61

เลื่อนขึ้นข้างบน