กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำดิบ บริเวณทางขึ้นเขาแหลมหิน_09/11/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำดิบ บริเวณทางขึ้นเขาแหลมหิน_09/11/61

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำดิบ บริเวณทางขึ้นเขาแหลมหิน_09/11/61

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำดิบ บริเวณทางขึ้นเขาแหลมหิน ต.ทุ่งพร้าว อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บางนายสี , ต.ทุ่งพร้าว , ต.ลำแก่น , ต.คึกคัก , ต.บางเนียง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.30 น. ของวันที่ 09/11/61 : รอน้ำเต็มระบบ

เลื่อนขึ้นข้างบน