กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 630 มม. บริเวณ สี่แยกวิทยาลัยพละ _9/11/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 630 มม. บริเวณ สี่แยกวิทยาลัยพละ _9/11/61

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 630 มม.  บริเวณ สี่แยกวิทยาลัยพละ _9/11/61

กปภ.สาขาอุดรธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 630 มม.

บริเวณ สี่แยกวิทยาลัยพละ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 21.00 -03.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน