กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ หน้าสำนักงานทางหลวงชั่วคราวภาชี _9/11/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม. บริเวณ หน้าสำนักงานทางหลวงชั่วคราวภาชี _9/11/61

กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.  บริเวณ หน้าสำนักงานทางหลวงชั่วคราวภาชี _9/11/61

กปภ.สาขาหนองแค ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม.

บริเวณ หน้าสำนักงานทางหลวงชั่วคราวภาชี  ต.หินกอง อ.หนองแค จ.สระบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หินกอง ,ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ  20.00 น. ของวันที่ 9/11/61

 

เลื่อนขึ้นข้างบน