- กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านบ้านสิงห์ _9/11/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 200 มม. บริเวณ หน้าร้านบ้านสิงห์ _9/11/61

- กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 200 มม.  บริเวณ หน้าร้านบ้านสิงห์ _9/11/61

- กปภ.สาขาลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 200 มม.

บริเวณ หน้าร้านบ้านสิงห์ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 22.00 น.ของวันที่ 9/11/61

เลื่อนขึ้นข้างบน