กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม. บริเวณ โครงการจุฬากรณ์ _9/11/61 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม. บริเวณ โครงการจุฬากรณ์ _9/11/61

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม.  บริเวณ โครงการจุฬากรณ์ _9/11/61

กปภ.สาขาตะกั่วป่า ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อขนาด 225 มม.

บริเวณ โครงการจุฬากรณ์ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน