- กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบขนาด 300 มม. บริเวณ ต.เด่นชัย _11/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบขนาด 300 มม. บริเวณ ต.เด่นชัย _11/01/62

- กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบขนาด 300 มม.  บริเวณ ต.เด่นชัย _11/01/62

- กปภ.สาขาเด่นชัย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบขนาด 300 มม.

บริเวณ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 11/01/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน