- กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กขนาด 300 มม. บริเวณ ใกล้ซอยเทนนิส _11/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

- กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กขนาด 300 มม. บริเวณ ใกล้ซอยเทนนิส _11/01/62

- กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กขนาด 300 มม.  บริเวณ ใกล้ซอยเทนนิส  _11/01/62

- กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเหล็กขนาด 300 มม.

บริเวณ ใกล้ซอยเทนนิส ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ตั้งแต่ ต.พิมาน , ต.ตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล

  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณ 24.00 น. ของวันที่ 11/1/256

เลื่อนขึ้นข้างบน