กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 62_12/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 62_12/01/62

กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 62_12/01/62

กปภ.สาขารังสิต แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย ในวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 62 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 05.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 62

เนื่องจากการประปานครหลวง (กปน.) จะดำเนินการซ่อมท่อประธาน (ที่แตกรั่ว) บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ฝั่งขาเข้า) ตัดถนนแจ้งวัฒนะ

กปภ.สาขารังสิต บางพื้นที่จะรับน้ำมาจาก การประปานครหลวง (กปน.)

จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดังต่อไปนี้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย
1. ถนนหทับราษฎร์
2. ลำลูกกา คลอง 4 - 5
3. หมู่บ้านกาเด้นโฮม
4. ถนนลำลูกกา (ฝั่งติด กทม.) ตั้งแตาปากทางลำลูกกา ไปจนถึงคลอง 5

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 13/01/62

เลื่อนขึ้นข้างบน