กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 30 มม. บริเวณหน้าร้านน้องฟลุ๊คเจ้าเก่า_12/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 30 มม. บริเวณหน้าร้านน้องฟลุ๊คเจ้าเก่า_12/01/62

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 30 มม. บริเวณหน้าร้านน้องฟลุ๊คเจ้าเก่า_12/01/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 30 มม. บริเวณหน้าร้านน้องฟลุ๊คเจ้าเก่า ต.ช้างเผือก อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่แยกหอประชุมนานาชาต ไปจนถึงแยกเจ็ดยอด ต.ช้างเผือก อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 12/01/62

เลื่อนขึ้นข้างบน