กปภ.สาขาด่านช้าง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ต.หนองกระทุ่ม_12/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาด่านช้าง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ต.หนองกระทุ่ม_12/01/62

กปภ.สาขาด่านช้าง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ต.หนองกระทุ่ม_12/01/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาด่านช้าง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ บ้านหนองกระทุ่ม , บ้านหนองปอ , บ้านหนองมะอิ้ง ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช

จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 12/01/62

เลื่อนขึ้นข้างบน