กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามรุ่งศิลป์การพิมพ์_12/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามรุ่งศิลป์การพิมพ์_12/01/62


กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามรุ่งศิลป์การพิมพ์_12/01/62

กปภ.สาขาอ้อมน้อย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามรุ่งศิลป์การพิมพ์ ต.บางกระทึก อ.สามพราน

จ.นครปฐม จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ซอยวิปัสนา, ซอยกระทุ่มล้ม 9, แฟคตอรี่แลนด์ 1 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 12/1/2562 

เลื่อนขึ้นข้างบน