กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม บริเวณทางเข้ารีสอร์ท เอสวิลล์_12/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม บริเวณทางเข้ารีสอร์ท เอสวิลล์_12/01/62

กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม บริเวณทางเข้ารีสอร์ท เอสวิลล์_12/01/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาอุทัยธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 160 มม บริเวณทางเข้ารีสอร์ท เอสวิลล์ รีสอร์ท ต.น้ำซึม

อ.เมือง จ.อุทัยธานี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ดอนขวาง (ทั้งหมด) ตำบลน้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำ

ประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 12/01/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน