กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการโบวล์ตะกอนในเส้นท่อ บริเวณหมุ่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิลล์ 5_12/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการโบวล์ตะกอนในเส้นท่อ บริเวณหมุ่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิลล์ 5_12/01/62

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการโบวล์ตะกอนในเส้นท่อ บริเวณหมุ่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิลล์ 5_12/01/62

กปภ.สาขาภูเก็ต ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการโบวล์ตะกอนในเส้นท่อ บริเวณหมุ่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิลล์ 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ มบ.สุชาติแกรนด์วิลล์ 3 , มบ.สุชาติแกรนด์วิลล์ 5 , มบ.พฤกษาวิลล์ , ถนนประชาสามััคคี

ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 12/01/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน