กปภ.สาขาพัทยา หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในพื้นที่มาบยางพร ในวันที่ 13 และ 27 ม.ค. 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในพื้นที่มาบยางพร ในวันที่ 13 และ 27 ม.ค. 2562

กปภ.สาขาพัทยา หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวในพื้นที่มาบยางพร ในวันที่ 13 และ 27 ม.ค. 2562

ประเภทข่าวสาร : 1. แผนหยุดจ่ายน้ำ
ระยะเวลาดำเนินการ : 13-01-2019 01:00 ถึง 13-01-2019 17:00
สาเหตุ : เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปลวกแดง จะดำเนินการดับไฟ เพื่อการก่อสร้างระบบสายส่ง
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณภายในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ๔
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำ มาบยางพร ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือ ไม่ไหล ดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม : ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของสถานีผลิตน้ำ มาบยางพร ส่งผลให้น้ำประปาในพื้นที่บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) ไหลอ่อนหรือ ไม่ไหล ดังนี้ ๑. มาบยางพรซอย ๑ ถึง ซอย ๓๑ (ฝั่งเลขคี่) ๒. หมู่บ้านแผ่นดินทอง ๓. หมู่บ้านล้านนาวิลเลจ ๔. หมู่บ้านเดอะมิกซ์ ซอย ๒๐ ๕. หมู่บ้านบิกเกอร์โฮม ๖. หมู่บ้านธนวรรณ ๗. หมู่บ้านร่มไม้ ๘. หมู่บ้านปิยะนัดดา ๙. หมู่บ้านเคนต์ วัลเลย์ ๑๐. หมู่บ้านเดอะพีค เนเชอรัล มาบยางพรซอย ๒ ๑๑. หมู่บ้านพฤกษา ๑๒๙ ปลวกแดง ๑๒. หมู่บ้านอีสเทิร์น พาร์ควิลล์ ๑๓. แม่น้ำคู้ซอย ๑ ถึงซอย ๖ ๑๔. หมู่บ้านกรีนเนอรี่ ทาวน์ ปลวกแดง ๑๕. หมู่บ้านเอสซี วิลเลจ ๖
สอบถามได้ที่ : โทร.๐-๓๘๒๒-๒๔๖๑-๕ ต่อ ๑๐๔, ๑๓๒

เลื่อนขึ้นข้างบน