กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างมิเตอร์ ขนาด 100 มม. บริเวณ บ.ทีโอที_12/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างมิเตอร์ ขนาด 100 มม. บริเวณ บ.ทีโอที_12/01/62

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างมิเตอร์ ขนาด 100 มม. บริเวณ บ.ทีโอที_12/01/62

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการล้างมิเตอร์ ขนาด 100 มม. บริเวณ บ.ทีโอที ต.บางปรอง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่หน้าไฟฟ้าปทุมธานี ถึไปจนงท้ายซอยพัฒนสัมพันธ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 12/01/62

เลื่อนขึ้นข้างบน