กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านยางเจริญยนต์ท่ามะกา_12/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านยางเจริญยนต์ท่ามะกา_12/01/62

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านยางเจริญยนต์ท่ามะกา_12/01/62

กปภ.สาขาท่ามะกา ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณหน้าร้านยางเจริญยนต์ท่ามะกา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่ามะกา , ต.หวายเหนียว , ต.ท่าไม้ , ต.ดอนขมิ้น , ต.ท่าผา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 12/01/62

เลื่อนขึ้นข้างบน