กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_19/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_19/01/62


กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา (จำนวน 2 จุด)_19/01/62

1. กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. - 19.00 น. เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ

HDPE ขนาด 315 มม. บริเวณปากทางเข้าถนนเลียบคองบางน้ำจืด ถึงเขตติดต่อ กทม. ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จากการดำเนินการดังกล่าว

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ปากทางเข้าถนนเลียบคองบางน้ำจืด จนถึงเขตติดต่อ กทม. ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร และพื้นที่ใกล้เคียง

น้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 20/01/62

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขาสมุทรสาคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 20 ม.ค. 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00 น. - 05.00 น. ของวันจันทร์ 21 ม.ค. 2562

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 500 มม. บริเวณปั๊มแก๊ส LPG ถึงถนนเอกชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่

ฝั่งขาเข้าถนนพระราม 2 ไปจนถึงตลอดแนวถนนเอกชัย และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 05.00 น. ของวันที่ 21/01/62

เลื่อนขึ้นข้างบน