กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา


กปภ.สาขาสมุทรสาคร แจ้งการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 20-01-2019 22:00 ถึง 21-01-2019 05:00
สาเหตุ : เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนจ่ายน้ำประปา ขนาด PE ขนาด 500 มม.
พื้นที่ปฏิบัติการ : ตั้งแต่บริเวณปั๊มแก๊ส LPG ถึง ถนนเอกชัย
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : ตั้งแต่บริเวณปั๊มแก๊ส LPG ถึง ถนนเอกชัย
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ :

เลื่อนขึ้นข้างบน