กปภ.สาขา ปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ หน้าบริษัท ฟาร์มปทุมรัฐ อบจ.ปทุมธานี _20/01/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม. บริเวณ หน้าบริษัท ฟาร์มปทุมรัฐ อบจ.ปทุมธานี _20/01/62


กปภ.สาขา ปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม.  บริเวณ หน้าบริษัท ฟาร์มปทุมรัฐ อบจ.ปทุมธานี _20/01/62

กปภ.สาขา ปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PB ขนาด 50 มม.

บริเวณ หน้าบริษัท ฟาร์มปทุมรัฐ อบจ.ปทุมธานี  ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี. 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี.  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 20/01/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน