แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแยกไฟแดงบริหาร ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแยกไฟแดงบริหาร ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี


แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวบริเวณแยกไฟแดงบริหาร ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

ประเภทข่าวสาร : 2. ท่อแตกท่อรั่ว
ระยะเวลาดำเนินการ : 13-02-2019 09:00 ถึง 13-02-2019 13:00
สาเหตุ : ท่อส่งน้ำขนาด 400 มม.
พื้นที่ปฏิบัติการ : บริเวณแยกไฟแดงบริหาร ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
บริเวณที่ได้รับผลกระทบ : น้ำไม่ไหลบริเวณต.ท่ามะกา ต.หวายเหนียว ต.ท่าไม้ ตลาดลูกแกและต.ท่าผา(บางส่วน) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรีทั้งหมด
รายละเอียดเพิ่มเติม :
สอบถามได้ที่ : กปภ.สาขาท่ามะกา 034-541043

เลื่อนขึ้นข้างบน