กปภ.สาขา ลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 300 มม. บริเวณ แยกนาก่วม ( จำนวน 2 จุด) _12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 300 มม. บริเวณ แยกนาก่วม ( จำนวน 2 จุด) _12/02/62


กปภ.สาขา ลำปาง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 300 มม.  บริเวณ แยกนาก่วม  ( จำนวน 2 จุด) _12/02/62

1. กปภ.สาขา ลำปาง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 300 มม.

บริเวณ แยกนาก่วม ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 12/02/62

---------------------------------------------------------

2. กปภ.สาขา ลำปาง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE  ขนาด 160 มม.

บริเวณ หน้าโรงเรียนพงษ์สวัสดิ์วิทยานุเคราะห์  ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 12/02/62

 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน