กปภ.สาขา ด่านช้าง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าโรงงานน้ำตาลมิตรผล _12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ด่านช้าง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณ หน้าโรงงานน้ำตาลมิตรผล _12/02/62


กปภ.สาขา  ด่านช้าง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 150 มม.  บริเวณ หน้าโรงงานน้ำตาลมิตรผล _12/02/62

กปภ.สาขา  ด่านช้าง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  PVC ขนาด 150 มม.

บริเวณ หน้าโรงงานน้ำตาลมิตรผล ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 12/02/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน