กปภ.สาขา ศรีเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอย 19 ต.กองนาง _19/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ศรีเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 100 มม. บริเวณ ซอย 19 ต.กองนาง _19/02/62


กปภ.สาขา ศรีเชียงใหม่  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 100 มม.  บริเวณ ซอย 19 ต.กองนาง _19/02/62

กปภ.สาขา ศรีเชียงใหม่  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPVC ขนาด 100 มม.

บริเวณ ซอย 19 ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.กองนาง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 12/02/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน