กปภ.สาขา แพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ สี่แยกไฟแดงตลาดบ้านทุ่ง _12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา แพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ สี่แยกไฟแดงตลาดบ้านทุ่ง _12/02/62


กปภ.สาขา แพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)  บริเวณ สี่แยกไฟแดงตลาดบ้านทุ่ง _12/02/62

กปภ.สาขา แพร่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)

บริเวณ สี่แยกไฟแดงตลาดบ้านทุ่ง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.แพร่ 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ในเมือง , ต.ทุ่งกวาง , ต.ช่อแล , ต.เหมืองหม้อ  อ.เมือง จ.แพร่  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้ววันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 -03.00 น.ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน