กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPB ขนาด 50 มม. บริเวณ ก่อนเข้า มบ.การเคหะนครปฐม _12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขานครปฐม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPB ขนาด 50 มม. บริเวณ ก่อนเข้า มบ.การเคหะนครปฐม _12/02/62


กปภ.สาขานครปฐม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPB  ขนาด 50 มม.  บริเวณ ก่อนเข้า มบ.การเคหะนครปฐม  _12/02/62

 กปภ.สาขานครปฐม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อPB  ขนาด 50 มม.

บริเวณ ก่อนเข้า มบ.การเคหะนครปฐม ต.ท่าตำหนัก  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ท่าตำหนัก  อ.นครชัยศรี  จ.นครปฐม 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 21.00 น. ของวันที่ 12/02/62 

เลื่อนขึ้นข้างบน