กปภ.สาขา เชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ต.บ้านดู่ -นางแล _12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา เชียงราย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test) บริเวณ ต.บ้านดู่ -นางแล _12/02/62


กปภ.สาขา เชียงราย  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)  บริเวณ ต.บ้านดู่ -นางแล _12/02/62

กปภ.สาขา เชียงราย  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว  เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว (Step test)

บริเวณ ต.บ้านดู่ -นางแล ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 -02.00 น.ของวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน