กปภ.สาขา หนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านหนองวัวซอ _12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา หนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม. บริเวณ บ้านหนองวัวซอ _12/02/62


กปภ.สาขา หนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.  บริเวณ บ้านหนองวัวซอ _12/02/62

กปภ.สาขา หนองบัวลำภู ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 100 มม.

บริเวณ บ้านหนองวัวซอ  ต.หนองบัวซอ อ.หนองบัวซอ จ.หนองบัวลำภู 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.หนองบัวซอ อ.หนองบัวซอ จ.หนองบัวลำภู  

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน