กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ สถานีจ่ายน้ำควนโดน _12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด บริเวณ สถานีจ่ายน้ำควนโดน _12/02/62


กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด   บริเวณ สถานีจ่ายน้ำควนโดน  _12/02/62

กปภ.สาขา สตูล ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อไม่ทราบขนาด

 บริเวณ สถานีจ่ายน้ำควนโดน ต.ควนโดน อ.ควนกรุหลง จ.สตูล

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ควนโดน อ.ควนกรุหลง จ.สตูล และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน