กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 800 มม. บริเวณฝั่งตรงข้ามซอยทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 _12/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 800 มม. บริเวณฝั่งตรงข้ามซอยทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 _12/02/62


กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 800 มม. บริเวณฝั่งตรงข้ามซอยทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2  _12/02/62

กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ S ขนาด 800 มม. บริเวณฝั่งตรงข้ามซอยทางเข้าโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 

ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอกาญจนดิษฐ์ (ทั้งหมด) จ.สุราษฎร์ธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 12/02/62 (รอน้ำเต็มระบบ) 

 

เลื่อนขึ้นข้างบน