กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม. บริเวณหน่วยบริการพุทไธสง_17/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม. บริเวณหน่วยบริการพุทไธสง_17/02/62

กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม. บริเวณหน่วยบริการพุทไธสง_17/02/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปาขนาด 300 มม. บริเวณหน่วยบริการพุทไธสง ต.บ้านจาน อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอพุทไธสง (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ของวันที่ 17/02/62

เลื่อนขึ้นข้างบน