กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณสามแยกไฟแดงโรงแรมบูรพา_17/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณสามแยกไฟแดงโรงแรมบูรพา_17/02/62

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณสามแยกไฟแดงโรงแรมบูรพา_17/02/62

กปภ.สาขาเพชรบูรณ์ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณสามแยกไฟแดงโรงแรมบูรพา ต.ในเมือง อ.เมือง

จ.เพชรบูรณ์ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่สำนักงานยาสูบ ซอยสามัคคีชัย ซ.2 - ซ.6 ไปจนถึงโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ 

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 19.00 น. ของวันที่ 17/02/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน