กปภ.สาขา ราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำพงสวาย _17/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ราชบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง บริเวณ สถานีจ่ายน้ำพงสวาย _17/02/62

กปภ.สาขา ราชบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  บริเวณ สถานีจ่ายน้ำพงสวาย _17/02/62

กปภ.สาขา ราชบุรี  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

บริเวณ สถานีจ่ายน้ำพงสวาย ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.พงสวาย , ต.สามเรือน , ต.หลักเมือง , ต.ดอนทราย อ.เมือง จ.ราชบุรี 

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-(รอน้ำเต็มระบบ) 

เลื่อนขึ้นข้างบน