กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาสามโคก _18/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาสามโคก _18/02/62

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาสามโคก _18/02/62

กปภ.สาขาปทุมธานี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PE ขนาด 225 มม.

บริเวณ หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาสามโคก  ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่คลองควาย (ขาเข้าปทุม) ถึงคลองเกาะปิ้ง (ขาเข้าปทุมธานี )

, ม.9 ต.บางเตย ,ม.1 ,ม.2 ต.สามโคก อ.สามโคก จ.ปทุมธานี  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการตั้งแต่เวลา 10.00 น.- 14.00 น. ของวันที่ 20/02/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน