กปภ.สาขา มวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าโรงงานกระเบื้องตราเพชร _20/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา มวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 225 มม. บริเวณ หน้าโรงงานกระเบื้องตราเพชร _20/02/62

กปภ.สาขา มวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  HDPE ขนาด 225 มม.  บริเวณ หน้าโรงงานกระเบื้องตราเพชร  _20/02/62

กปภ.สาขา มวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ  HDPE ขนาด 225 มม.

บริเวณ หน้าโรงงานกระเบื้องตราเพชร ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่  ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย  , ต.ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 -17.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน