กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น._19/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น._19/02/62

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น._19/02/62

กปภ.สาขาธัญบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.00 น. - 17.00 น. เพื่อดำเนินการย้ายแนวท่อ PVC

ขนาด 400 มม. บริเวณหน้าปั้ม SHELL ใหม่ คลอง 5 ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่คลอง 5 - คลอง 7

ถนนลำลูกกา (ทั้งสองฝั่ง) จ.ปทุมธานี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 20/02/62

เลื่อนขึ้นข้างบน