กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟ้าขัดข้อง บริเวณ ภายในการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย _20/02/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟ้าขัดข้อง บริเวณ ภายในการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย _20/02/62

กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟ้าขัดข้อง  บริเวณ ภายในการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย _20/02/62

กปภ.สาขา แม่สาย ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากกระแสไฟ้าขัดข้อง

บริเวณ ภายในการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สาย ต.เชียงแสน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอเชียงแสน (ทั้งหมด) จ.เชียงราย

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น. 

เลื่อนขึ้นข้างบน