กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟฟ้าดับ ) บริเวณสถานีจ่ายน้ำแรงต่ำ บ้านค่าย_23/03/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟฟ้าดับ ) บริเวณสถานีจ่ายน้ำแรงต่ำ บ้านค่าย_23/03/2562

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟฟ้าดับ ) บริเวณสถานีจ่ายน้ำแรงต่ำ บ้านค่าย_23/03/2562

กปภ.สาขาระยอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว  เนื่องด้วยระบบไฟฟ้าขัดข้อง (ไฟฟ้าดับ ) บริเวณสถานีจ่ายน้ำแรงต่ำ บ้านค่าย

ทำให้ไม่สามารถสูบส่งน้ำประปามายังโรงกรองน้ำบ้านค่ายและสถานีน้ำคอกได้จากสาเหตุดังกล่าว ส่งผลกระทบทำให้ ในเขตพื้นที่ระยองทั้งหมด

ยกเว้น อ.บ้านค่าย ยะงไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้ และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย 

ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 5-6  ชม. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัย ในความไม่สะดวกการใช้น้ำค่ะ

เลื่อนขึ้นข้างบน