กปภ.สาขา มหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ สถานีเติมแก๊สบ้านหนองจิก _23/03/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา มหาสารคาม ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม. บริเวณ สถานีเติมแก๊สบ้านหนองจิก _23/03/62

กปภ.สาขา มหาสารคาม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.   บริเวณ สถานีเติมแก๊สบ้านหนองจิก _23/03/62

กปภ.สาขา มหาสารคาม  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 250 มม.

 บริเวณ สถานีเติมแก๊สบ้านหนองจิก ต.แก่งเลิงจาน  อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.หนองโก, ต.หนองจิก, ต.บ่อใหญ่ ,ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 

 และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันที่ 23/03/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน