กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าร้านระยองพันธ์ไม้ _23/03/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขา ระยอง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 400 มม. บริเวณ หน้าร้านระยองพันธ์ไม้ _23/03/62

กปภ.สาขา ระยอง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 400 มม.  บริเวณ หน้าร้านระยองพันธ์ไม้ _23/03/62

กปภ.สาขา ระยอง  ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ ST ขนาด 400 มม.

บริเวณ หน้าร้านระยองพันธ์ไม้ หัวสะพานคลองใหญ่ อยุ่ ถ.สาย36 ต.ตพง อ.เมือง จ.ระยอง 

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.ตะพง, ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง

  และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

-ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้ 

เลื่อนขึ้นข้างบน