กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_20/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_20/05/62


กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย_20/05/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจาก กปภ.สาขาหนองแค ได้ดำเนินการซ่อมท่อ HDPE ขนาด 315 มม.

บริเวณสะพานกลับรถสร้างใหม่ตลาดทุ่งบัวชม จากสาเหตุดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.สนับทึบ , ต.ชะแมบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น. ของวันที่ 20/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน