กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยแสงเพชร_20/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยแสงเพชร_20/05/62


กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยแสงเพชร_20/05/62

? ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาล่วงหน้า ?

กปภ.สาขาสามพราน ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. - 01.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 

เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณซอยแสงเพชร ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่

ซอยแสงเพชร , หมู่บ้านศุภมงคล 1 , 2 , หมู่บ้านศรีจันทร์ ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 23/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน