กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณร้านขายอิฐมวลเบา_20/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณร้านขายอิฐมวลเบา_20/05/62


กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณร้านขายอิฐมวลเบา_20/05/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาแม่แตง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ AC ขนาด 200 มม. บริเวณร้านขายอิฐมวลเบา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ปากทางเข้าเรือนจำ ไปจนถึงสะพานบริเวณ กศน.

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 20/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน