กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากพบว่าแรงดันน้ำลดลงผิดปกติ_20/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากพบว่าแรงดันน้ำลดลงผิดปกติ_20/05/62


กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากพบว่าแรงดันน้ำลดลงผิดปกติ_20/05/62

กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งเรื่องน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย เนื่องจากพบว่าแรงดันน้ำลดลงผิดปกติ คาดว่ามีท่อแตกในพื้นที่ บริเวณ DMA_19

จ.อุบลราชธานี จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนพรหมราช , ถนนพรหมเทพ , ถนนเลียบแม่น้ำมูล , ถนนพโลรังฤทธิ์ ,

ถนนพิชิตรังสรรค์ , ถนนหลวง , ถนนเทพโยธี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน