กปภ.สาขาวัฒนานคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้าม อบต.วัฒนานคร_20/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้าม อบต.วัฒนานคร_20/05/62


กปภ.สาขาวัฒนานคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้าม อบต.วัฒนานคร_20/05/62

กปภ.สาขาวัฒนานคร ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 200 มม. บริเวณตรงข้าม อบต.วัฒนานคร ม.10 ต.วัฒนานคร

อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ม.3 , ม.10 , ม.11 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 15.00 น. ของวันที่ 20/05/2562

เลื่อนขึ้นข้างบน