กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอำนวยมอเตอร์แอร์ 1_20/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอำนวยมอเตอร์แอร์ 1_20/05/62


กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอำนวยมอเตอร์แอร์ 1_20/05/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขาเชียงใหม่ ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 300 มม. บริเวณตรงข้ามร้านอำนวยมอเตอร์แอร์ 1 ต.วัดเกต

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จากการดำเนินการดังกล่าวส่งผลกระทบให้พื้นที่ ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่แยกหนองประทีป จนถึงถนนเจริญเมือง ซอย 3 ,

ถนนเจริญเมือง ซอย 6 , 7 , 8 , ถนนอนุวิถี และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันที่ 20/05/62

เลื่อนขึ้นข้างบน