กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการแก้ไขกรณีลมแรงเสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าดับและมาไม่ครบเฟส_20/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการแก้ไขกรณีลมแรงเสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าดับและมาไม่ครบเฟส_20/05/62


กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการแก้ไขกรณีลมแรงเสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าดับและมาไม่ครบเฟส_20/05/62

กปภ.สาขาแม่สะเรียง ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการแก้ไขกรณีลมแรงเสาไฟฟ้าล้ม ไฟฟ้าดับและมาไม่ครบเฟส บริเวณโรงผลิตน้ำแม่ลาน้อย

อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ในเขตอำเภอแม่ลาน้อย (ทั้งหมด) และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปา

จะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาแล้วเสร็จได้

เลื่อนขึ้นข้างบน