กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าเทศบาลพระพุทธบาท _08/06/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม. บริเวณ หน้าเทศบาลพระพุทธบาท _08/06/62


กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.  บริเวณ หน้าเทศบาลพระพุทธบาท _08/06/62

กปภ.สาขาพระพุทธบาท ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการ ปิดน้ำซ่อมท่อ PE ขนาด 315 มม.

บริเวณ หน้าเทศบาลพระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ , อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

- จะดำเนินการแล้วเสร็จเวลาประมาณ 18.00 น. วันที่ 08/06/62

 

เลื่อนขึ้นข้างบน