กปภ.สาขาสีคิ้ว แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 10​ มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ_10/06/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสีคิ้ว แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 10​ มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ_10/06/2562


กปภ.สาขาสีคิ้ว แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่ 10​ มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น.เป็นต้นไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ_10/06/2562

กปภ.สาขาสีคิ้ว แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันจันทร์ที่10​ มิถุนายน2562 เวลา 9.00น.เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการซ่อมท่อเมนประปา บริเวณก่อนถึงแยกทางเข้าซีเกท

จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ตั้งแต่โรงงานแหลมทองถึงชุมชนหลังซีเกทหมู่บ้านด้านหลังโรงงานซีเกท

และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อนถึงไม่ไหลเลย

ยังไม่สามารถระบุเวลาที่แล้วเสร็จได้

 

เลื่อนขึ้นข้างบน