กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าสถานีรถไฟกลางดง_10/05/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าสถานีรถไฟกลางดง_10/05/62


กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าสถานีรถไฟกลางดง_10/05/62

⚠️ กรณีท่อแตกฉุกเฉิน ⚠️

กปภ.สาขามวกเหล็ก ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด 150 มม. บริเวณหน้าสถานีรถไฟกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา จากการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลกระทบให้พื้นที่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียงน้ำประปาจะไหลอ่อน

ถึงไม่ไหลเลย

จะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 10/06/62

เลื่อนขึ้นข้างบน